TRANSWORK
pogledaj cijelu ilustraciju
»Vjesnik«
5. veljače 1986.

U utorak, 23. 4. 2019. u 14 sati Dražen Cepić održat će izlaganje "Klasne kulture u Hrvatskoj"

U sklopu ciklusa Tribina IEF-a i projekta HRZZ-a "Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj" (TRANSWORK) Dražen Cepić održat će izlaganje "Klasne kulture u Hrvatskoj".

Autor će kroz predavanje predstaviti svoje istraživanje o društvenim klasama u Hrvatskoj. U predavanju će biti riječi o nastanku klasnih granica u Hrvatskoj iz perspektive socijabilnosti i stvaranja prijateljstava. Navedeni fenomeni promatrani su kroz prizmu nove kulturne sociologije: teorije simboličkih granica M. Lamont te pragmatičke sociologije L. Boltanskog i L. Thevenota. Cilj je ponuditi uvid u načine na koje se simboličke granice povlače prema ljudima različitog društvenog statusa. Istovremeno, pokazat će se kako ti isti procesi utječu na odabir prijatelja/ica, što je istraženo upotrebom metode kvalitativne mrežne analize.

Tema formacije klasnih kultura u Hrvatskoj obuhvaćena je kvalitativnim pristupom procesima izgradnje identiteta, kao i specifičnim mehanizmima kroz koje se navedeni procesi odvijaju: primjerice, razvojem privatnih škola, transnacionalnih mreža te nastankom novih poduzetničkih grupa koje ponekad prelaze granice legalnosti te ulaze u sivu zonu korupcije i nepotizma. Istovremeno, u istraživanju se promatralo kako su se novi utjecaji našli u kontradikciji sa starim društvenim hijerarhijama koje su uspjele preživjeti projekt destratifikacije te, s druge strane, s egalitarnim vrijednostima koje su dio nasljeđa starog režima.
Navedene su teme obuhvaćene istraživanjem koje je bazirano na šezdesetak dubinskih intervjua s pripadnicima i pripadnicama više srednje te radničke klase u Zagrebu i Čakovcu. Istraživanje je provedeno u sklopu doktorskog studija na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci, te je objavljeno u recentnoj monografiji “Class cultures in postsocialist Eastern Europe” (Routledge, 2019).

DRAŽEN CEPIĆ je poslijedoktorand na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Godine 2013. je stekao doktorat iz područja društvenih i političkih znanosti na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci, a prije toga je magistrirao sociologiju i socijalnu antropologiju na Srednjeeuropskom sveučilištu (CEU) u Budimpešti i diplomirao sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon toga je boravio na sveučilištima u Birminghamu (Odjel za međunarodni razvoj), Oxfordu (Odjel za političke znanosti i međunarodne odnose) i Beču (Odjel za sociologiju). Provodi istraživanja iz područja društvenih klasa i raspodjele prirodnih resursa.

Priloženi dokumenti

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… (Saznajte više:)

OK.