TRANSWORK
pogledaj cijelu ilustraciju
»Vjesnik«
5. veljače 1986.

U utorak, 20. 2. 2018. u 10:30 sati dr. sc. Tihana Rubić održat će izlaganje "Nezaposleni u Zagrebu: značenja rodnih i generacijskih kategorija na tržištu rada"

U sklopu ciklusa Tribina IEF-a i projekta HRZZ-a "Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj" (TRANSWORK) dr. sc. Tihana Rubić održat će izlaganje "Nezaposleni u Zagrebu: značenja rodnih i generacijskih kategorija na tržištu rada". Izlaganje će se održati u knjižnici IEF-a, Šubićeva 42, 5. kat.

Izlaganje se temelji na etnološkom i kulturnoantropološkom istraživanju nezaposlenosti i neformalne ekonomije, provedenom od 2007. – 2011. godine u jednom zagrebačkom stambenom („radničkom“) naselju. U istraživanje se krenulo od pretpostavke da su novouspostavljeni ekonomski sustavi, odnosi i potrebe snažno utjecali na individualni i obiteljski život u razdoblju hrvatske tranzicije, s temeljnim istraživačkim pitanje – na koji način? Kako su se makropromjene odražavale na život pojedinaca i na obiteljsku svakodnevicu? Kako su brojni (dugotrajno) nezaposleni od devedesetih godina 20. stoljeća do danas osiguravali svoju materijalnu egzistenciju, kako su se suočavali s krizom, kako su vlastite živote činili smislenima? Na osnovi čega su, u materijalnom i simboličkom smislu, racionalizirali svoje odluke u sadašnjosti i oblikovali projekcije za budućnost?

U fokusu istraživanja bili su mehanizmi (strategije preživljavanja) kojima su se bivši radnici nosili s dugotrajnom formalnom nezaposlenošću. U izlaganju će naglasak biti na dinamičnosti odnosa rodnih i generacijskih društvenih kategorija na tržištu rada, obiteljskog života, formalne nezaposlenosti i neformalne ekonomije. Dominantno će biti raspravljana tri aspekta (ne)formalnoga tržišta rada: položaj žena; generacijski determinirane socioekonomske razlike među (ne)zaposlenima; te urbani kontekst (naselje kao istraživačka jedinica, grad kao akter u socioekonomskim procesima i transformacijama). Nezaposlenost i neformalna ekonomija će u prvom dijelu izlaganja biti teorijsko-metodološki konceptualizirani, a potom sagledani kroz empirijski materijal – prakse, valorizacije i naracije socioekonomskoga života (formalno nezaposlenih) pojedinaca i zajednica u (post)socijalističkoj/tranzicijskoj Hrvatskoj. Ilustrirat će se i argumentirati tvrdnja kako su neformalna ekonomija i obiteljska pomoć u svakodnevici nezaposlenih znatno amortizirali nevolju nezaposlenosti, kao i da su značenja i vrijednosti rodnih te generacijskih društvenih kategorija bitno definirani makroekonomskim i političkim promjenama te transformacijama na tržištu rada.

Tihana Rubić docentica je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. doktorirala je na temi odnosa obitelji i neformalne ekonomije u Hrvatskoj, istražujući ove teme kroz etnološku i kulturnoantropološku perspektivu te oblikovavši rezultate istraživanja u znanstvenu knjigu pod naslovom Nezaposleni u gradu: Antropologija rada i neformalne ekonomije (2017., Zagreb, Hrvatsko etnološko društvo (hed-biblioteka)). Od 2014. godine istraživačica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost, Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet, u okviru kojeg se bavi temom politika različitosti i istražuje među marginaliziranim zajednicama u gradu Zagrebu.

Priloženi dokumenti

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… (Saznajte više:)

OK.