TRANSWORK
pogledaj cijelu ilustraciju
»Vjesnik«
5. veljače 1986.

Škokić, Tea. 2019. "O rodnoj i radnoj ideologiji". Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVII(2): 247–263.

Sažetak

U radu se prikazuju glavne okosnice diskursa o rodnoj ideologiji, njegovi akteri na međunarodnoj, a napose na lokalnoj, hrvatskoj razini te propituju ekonomske reperkusije zahtjeva koje zagovaraju pristaše tzv. antirodnih pokreta. Povezivanje neoliberalne agende s neokonzervativnim zagovaranjem smanjivanja demokratski stečenih ljudskih prava, a posebice reproduktivnih prava žena prokazuje se kao novi oblik starog patrijarhalnog modela kontrole nad ženskim tijelom, ali i ženskim radom.

Priloženi dokumenti

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… (Saznajte više:)

OK.