TRANSWORK
pogledaj cijelu ilustraciju
»Vjesnik«
5. veljače 1986.

Preko (13. – 16. studenog 2019.)

Istraživač: Petar Bagarić

Turizam je jedna od rijetkih stabilnih grana koja godinama doživljava kontinuiran rast i koja, prema nekim statistikama, puni do 20% državnog proračuna. Zahvaljujući tome, kao i nastavku propadanja naslijeđenih industrijskih giganata poput Uljanika u Puli, turistički narativ i u svakodnevnom diskursu stječe hegemonijski status i nameće se kao ključni odgovor na pitanja koja se tiču poboljšanja individualne i društvene ekonomske situacije. Taj je status donekle pod znakom upitnika kod starijih generacija u sredinama koje svoje „zlatno doba“ vezuju uz iskustvo industrijalizacije. Tako na primjer, u terenskim istraživanjima iz Zadra i Pule u kojima je postojala razvijena industrija i u kojima još donekle postoji sjećanje na iskustvo stabilne zaposlenosti u industrijskim gigantima, moguće je u intervjuima doći do kritike turizma kao primarne djelatnosti. U Dubrovniku, s druge strane, u kojem nije bilo značajne industrije i u kojem se i iskustvo zlatnog doba socijalističkog konzumerizma (sedamdesete i osamdesete godine prošlog stoljeća) veže uz sjećanje na procvat turizma, postoji kritika nekih aspekata masovnog turizma ili načina na koji je reguliran ali ne i kritika turizma kao takvog.

Intervjui s terena u Preku (otok Ugljan) potvrđuju gore predstavljen način na koji funkcionira narativ o turizmu.  Naime, za razliku od susjedne općine Kali čije se gospodarstvo u velikoj mjeri oslanja na ribolov i na čijem su teritoriju brodogradilište Nauta Lamjana i buduća ribarska luka Vela Lamjana, u općini Preko ne postoji industrijska tradicija. S druge strane ni turizam nije dovoljno razvijen da bi dijelu stanovništva osiguravao egzistenciju koja bi se temeljila isključivo na iznajmljivanju apartmana. Iznajmljivanje je tako još uvijek dodatna djelatnost kojom se olakšava punjenje kućnog budžeta. Iznajmljivanjem apartmana kao jedinom djelatnošću se, kako nam je rečeno, bave tek umirovljenici. Rast turističkog prometa u Hrvatskoj zadnjih godina se prelio i na Preko u kojem je u 2018. godini zabilježen porast noćenja od 8% u odnosu na 2017. godinu. No, iako u Preku turizam nije poprimio razmjere na temelju kojih bi se to mjesto moglo prozvati destinacijom, manjak drugih funkcionalnih narativa ostavlja turizam kao jedino mjesto projekcije o mogućem ekonomskom napretku. Tako su osvrti u intervjuima o mogućnostima pojačane iznajmljivačke djelatnosti pozitivne iako je izražena i zabrinutost oko kapaciteta lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže.

A/V zapisi

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… (Saznajte više:)

OK.