TRANSWORK
pogledaj cijelu ilustraciju
»Vjesnik«
5. veljače 1986.

OFF PROGRAM u sklopu međunarodnog znanstvenog skupa TRANSFORMATION OF WORK: NARRATIVES, PRACTICES, REGIMES, 27. i 28. veljače 2020.

U sklopu međunarodnog znanstvenog skupa TRANSFORMATION OF WORK: NARRATIVES, PRACTICES, REGIMES održan je i OFF PROGRAM

27. veljače 2020., Institut za etnologiju i folkloristiku
16:00 – 17:00

Predstavljanje Arhiva radničkih borbi Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID)

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) djeluje osam godina i bavi se aspektima rada i radnih odnosa i promicanjem njihovog osnaživanja na sjecištu terenskog, edukativnog, istraživačkog i medijskog polja. Neki od godišnjih obrazovnih programa koje BRID provodi su ženska sindikalna škola s naglaskom na rodnu i feminističku poziciju rada i kolegiji na temu ekonomske pravde u sklopu Mirovnih studija Centra za mirovne studije (CMS). U istraživačkom polju, članovi BRID-a su proveli studiju o društvenim sukobima od 1988. do 1991. godine u kombinatu Borovo i izdali publikaciju Borovo u štrajku - rad u tranziciji 1987. - 1991.
Osim toga, BRID od 2015. godine provodi arhivsko istraživanje o radničkim borbama u Hrvatskoj u periodu tranzicije u kapitalizam (1990-2000). Cilj projekta je temeljito prikupljanje i analiza medijskih sadržaja o radničkim akcijama koje se poduzimaju s ciljem zaštite ili unapređenja radničkih prava u Hrvatskoj od 1990. godine. Rezultati istraživanja predstavljeni su u digitaliziranoj bazi podataka s otvorenim pristupom, koja sadrži i izvorni medijski materijal preuzet iz tiskanih i elektroničkih medija. Arhiv radničkih borbi namijenjen je akademskoj zajednici, istraživačima, sindikatima, organizacijama civilnog društva i široj javnosti u želji da ga koriste u nekomercijalne svrhe i kao javno dobro.

http://arhiv-radnickih-borbi.org/

28. veljače 2020. Institut za etnologiju i folkloristiku
16: 30 – 18:00

Prikazivanje dokumentarnog filma Gorana Devića Buffet Željezara (61’, 2017) i razgovor s autorom

Goran Dević je nagrađivani domaći redatelj, poznat ponajprije po svojim dokumentarnim filmovima u kojima se nerijetko pojavljuje grad Sisak kao nekad jako jugoslavensko industrijsko središte, a danas poprište društvenih konflikata tranzicije. 

U dokumentarnom filmu Buffet Željezara Dević donosi priču o Erni i Dževadu, vlasnicima kafića na sisačkom autobusnom kolodvoru, pored napuštene i ruinirane željezare, koja je nekoć bila jedna od najvećih u Istočnoj Europi. Kako stoji u katalogu HAVC-a: "Film prati kavanske razgovore gostiju kafića tjedan dana prije njegova konačnog zatvaranja. Glavna tema razgovora je odlazak u Njemačku – novi raj na zemlji za pripadnike nekadašnje socijalističke radne klase".

G. Dević, Buffet Željezara, dokumentarni film

galerija:

nikolina-brid.jpg

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… (Saznajte više:)

OK.